Eget arbeid

Livet er


Når vi tar pynt og masker av,

og lander i livet, så oppdager vi at sånn er livet med flekker og feil,

med svakhet og styrke,

med avmakt og håp,

med krise og seire.


Sånn er det nakne livet.


Per Fugelli


See More on Instagram